Zakaži posetu
PREUZMI BROŠURU

PREMIJUM LOKACIJA

industrijski park lokacija

RAZVIJENA INFRASTRUKTURA

industrijski park lokacija

FLEKSIBILNI I RAZNOVRSNI PROSTORI

industrijski park lokacija

IZGRADNJA NAMENSKIH REŠENJA

industrijski park lokacija
ha

ukupna
površina

m2

postojećih
kapaciteta

ha

zemlje za
dodatni razvoj

stanara

LAKO DO USPEŠNE PROIZVODNJE U SRBIJI

Industrijski park Pobeda predstavlja modernu platformu za jednostavno, brzo i komforno pokretanje i upravljanje proizvodnjom u Srbiji.

Sa idealnom pozicijom na svega 3km od centra Novog Sada, odličnom povezanošću sa najznačajnijim saobraćajnicama Jugoistočne Evrope, razvijenom infrastrukturom, zemljištem za dodatni razvoj i lakim pristupom radnoj snazi, Industrijski park Pobeda pruža korisnicima sve preduslove za uspeh.

Mnoge etablirane i rastuće kompanije prepoznale su ovaj industrijski park kao mesto u okviru kojeg će razvijati svoje poslovanje.

Pobeda je savršeni izbor za svaki tip i fazu proizvodnje imajući u vidu tehničke karakteristike, fleksibilnost i raznovrsnost objekata dostupnih za zakup, kao i mogućnost realizacije namenskih, built-to-suit rešenja uz naše kompletno projektno upravljanje.

Uselite svoju proizvodnju u Industrijski park Pobeda i uverite se koliko pouzdana platforma, partnerski odnos prema klijentima i moć zajednice doprinose efikasnijem i prosperitetnijem poslovanju.
PREMIJUM LOKACIJA

3km do centra Novog Sada
3A linija autobuskog prevoza

Kroz park prolazi železnička pruga Koridora 10

7 km do drumskog Koridora 10 i autoputa E-75

Dostupnost EU zemalja:
43 km do granice sa Hrvatskom
98 km do granice sa Rumunijom
117 km do granice sa Mađarskom

3,5 km do Luke Novi Sad

71,8 km do aerodroma Nikola Tesla

FLEKSIBILNI
I RAZNOVRSNI PROSTORI

Hale
izdavanje industrijskih hala

Površina od 1000m2
Visina 6-11m
Fleksibilna organizacija prostora
Voda, struja, prirodni gas Hidrantska protivpožarna mreža

Industrijski podovi pogodni za sve tipove proizvodnje
Šleperska vrata
Kranovi unutar hala
Pristupne saobraćajnice

NADSTREŠNICE
izdavanje industrijskih hala

Površina od 1000m2
Visina 5-7 metara

Struja, voda
Hidrantska protivpožarna mreža

OTVORENA SKLADIŠTA
izdavanje industrijskih hala

Površina od 1000 m2
Betonska i asfaltirana podloga

Ograđen prostor
Pogodno za robu neosetljivu na vremenske uslove

KANCELARIJE
izdavanje industrijskih hala

Površine od 15 m2  u okviru administrativnog bloka
Kancelarijski prostor unutar proizvodnih hala
Fleksibilna organizacija prostora

Telefonske linije
Internet

BUILT-TO-SUIT
izdavanje industrijskih hala

Izgradnja novih rešenja
Prilagođavanje rešenja iz postojeće ponude

VELIKI RAZVOJNI KAPACITET

Industrijski park Pobeda prostire se na ukupnoj površini od 38 hektara. Sa 110.000m2 postojećih kapaciteta i 17 hektara namenjenih izgradnji novih objekata, spremni smo da ispratimo ekspanzione planove vašeg biznisa i ponudimo dugoročnu saradnju.

izdavanje industrijskih prostora

ŠTA NAŠI ZAKUPCI MISLE O NAMA

Dragana Gojković

Direktor prodaje, Cookingmax doo

Savo Bojić

Direktor prodaje, Bioelements doo

NAŠE ZNANJE I ISKUSTVO
VAMA NA RASPOLAGANJU

Menadžment projekta

Definisanje projektnog cilja, budžeta
i vremenskog okvira

Koordinacija svih projektanata

Planiranje ljudskih resursa i ugovaranje
izvođača radova

Praćenje utroška vremena i novca

Kontrola kvaliteta

Obezbeđivanje građevinskih i upotrebnih dozvola

Dizajn i izgradnja

Izrada arhitektonskog rešenja i konstrukcije:

realizacija rešenja standardne opremljenosti
▪ razvoj novog rešenja
▪ implementacija rešenja koje je razvio klijent

Postavljanje hidrotehničkih, HVAC
i elektroenergetskih instalacija

Izrada telekomunikacionih
i signalnih saobraćajnica

Priprema elaborata energetske efikasnosti
i protivpožarnih mera

Projektovanje i izgradnja zelenih površina

Upravljanje i održavanje objekta

Fizičko obezbeđenje i tehnički
monitoring objekata

IT podrška

Tekuće, namensko i industrijsko čišćenje

Usluge preventivnog održavanja i popravki

LAK PRISTUP
RADNOJ SNAZI

Strateška pozicija parka nudi neuporediv pristup ka 400.000 stanovnika koji žive u Novom Sadu i okolnim opštinama. Svake godine, sa uglednih novosadskih univerziteta i visokih škola, tržištu rada pristupi više od 6.000 kvalifikovanih mladih profesionalaca omogućavajući proizvodnim kompanijama da popune svoj ljudski kapital u minimalnom vremenskom roku.

izdavanje industrijskih objekata