Zakaži posetu
PREUZMI BROŠURU

Inovacije ključ uspeha proizvodnje

Inovacije – ključ uspeha proizvodnje

Prema McKinsey istraživanju, 84% rukovodilaca kaže da njihov budući uspeh zavisi od inovacija. Pored činjenice da inovacije omogućavaju organizacijama da ostanu relevantne na konkurentskom tržištu, one takođe igraju važnu ulogu u ekonomskom rastu.

Sposobnost rešavanja kritičnih problema zavisi od inovacija, a zemljama u razvoju je to potrebno više nego ikada. Inovacija je po definiciji uvođenje nečeg novog. Bez inovacija ne može biti napretka. Ona je zaista osnovni razlog modernog postojanja. Promene su neizbežne i u većini slučajeva, inovacije stvaraju pozitivne promene.

Mogućnosti razvoja proizvodnih industrija

Inovacije u proizvodnim industrijama utiču na sve aspekte poslovanja, prvenstveno na efikasniju proizvodnju a samim tim i na kvalitet proizvoda i usluga.

U zavisnosti od strategije razvoja, kompanije mogu uvoditi inovacije u postojeće sisteme različitim intenzitetom.U literaturi se često ističe podela inovacija prema stepenu promena koje donose: inkrementalne, koje podrazumevaju postepeni razvoj i poboljšanja na postojećim i oprobanim proizvodima i procesima i radikalne, suštinski izmenjene i kvalitativno nove inovacije.

Promene koje rezultiraju uvođenjem inovacija su najčešće organizacione i operativne, one koje utiču na optimizaciju procesa rada i toka proizvodnje ali takodje mogu biti primenljive i na druge sektore koji se tiču kontrole, administracije, logistike i upravljanja.

U istraživanju iz 2017. na temu inovacija, “PWC” je otkrio da je rast prodaje glavna metrika za inovacije, jer njihovom uspešnom primenom neretko kompanije ostvaruju i dvocifren godišnji rast.

Inovacije kao sredstvo povećanja konkurentnosti

Na visoko kompetitivnom tržištu proizvodnih industrija inovacije mogu imati značajan uticaj na relevantnost kompanije na tržištu. Inovacije mogu unaprediti vreme trajanja proizvodnog procesa, efikasnost, vreme između većeg broja operacija ili odeljenja i unaprediti kvalitet, kako bi se obezbedilo:

  • – brže pozicioniranje proizvoda na tržištu
  • – kreiranje jedinstvene ponude
  • – nove poslovne i razvojne prilike
  • – efikasnije korišćenje proizvodnih kapaciteta
  • – upravljanje zalihama
  • – veću prodaju i profit

Jedan od ključnih načina da se očuva kompetitivna pozicija u proizvodnim industrijama jeste primena novih tehnologija, digitalizacije i automatizacije. Time inovacije postaju sastavni deo poslovanja, a kompaniji omogućavaju razvoj i vodeću poziciju na tržištu.

U cilju optimizacije proizvodnih procesa, industrijski park Pobeda predstavlja dobro rešenje, koje podržava ekspanzione planove i pruža sve preduslove za uspešan biznis time što obezbeđuje adekvatan radni prostor u kome se biznisi mogu fokusirati na optimizaciju procesa.

Industrijski park Pobeda, prostire se na ukupnoj površini 38 hektara, više od 110.000 m2 postojećih prostora i 17 hektara zemljište za dodatni razvoj. Sa pouzdanom infrastrukturom, prilagođenom svim tipovima proizvodnje, kompanijama pruža mogućnost velikih razvojnih potencijala.