Zakaži posetu
PREUZMI BROŠURU

Razlika između industrijske zone i industrijskog parka

Razlika između industrijske zone i industrijskog parka

Obezbeđivanje industrijskog prostora sa pouzdanom infrastrukturom na odličnoj lokaciji često može biti ogromna prepreka za proizvodne biznise. Zbog toga se vremenom javila potreba za specijalizovanim rešenjem. To su donele industrijske zone i parkovi koji proizvođačima pružaju sve preduslove za rad i rast nudeći namenski prilagođena i optimizovana rešenja.

Industrijske zone i parkovi nastali su u 19. veku, u neposrednoj blizini urbanih centara, a njihov razvoj posle Drugog svetskog rata išao je u korak sa ogromnim industrijskim razvojem. U tom procesu, pogrešno razumevanje ova dva pojma je dovelo do njihovog poistovećivanja.

INDUSTRIJSKI PARKOVI

Najčešće se nalaze u predgrađima ili u neposrednoj blizini urbanih sredina, ali uvek u blizini važnih saobraćajnica uključujući autoputeve, železničke pruge, aerodroma i luke.

Ipak, ključna i najvažnija razlika industrijskog parka u odnosu na zonu jeste postojanje kompletene namenske infrastrukture. To podrazumeva snadbevanje pouzdanim izvorima električne energije velike snage, vode i prirodnog gasa. Tehničke specifikacije hala obuhvataju šleperske prilaze i vrata, podove velike izdržljivosti, hidrantsku protivpožarnu mrežu, kranove unutar i izvan hala.

Strateškim stvaranjem jasno definisanih, namenksih zona za industrijsku proizvodnju omogućeno je ostvarivanje nekoliko ciljeva.

Organizovanjem proizvodnje u industrijskom parku proizvođači ostvaruju smanjenje troškova poslovanja, kao prvi najvidljiviji benefit. Ne manje značajna prednost parka je i činjenica da biznisima omogućava da drugi u njihovo ime brinu o funkcionisanju prostora, potrebnim tehničkim uslovima, svim pojedinostima funkcionisanja prostora koji inače oduzimaju dragocene resurse neophodne za razvoj i unapređenje poslovanja.

Pored toga, pružanjem niza dodatnih pogodnosti poput prilagođenih uslova za proizvodnju, skladištenje, administraciju kao i mogućnost širenja kapaciteta na jednom mestu, industrijski parkovi postaju pouzdani partneri proizvođačima.

Koncept industrijskog parka kao celine koja pruža neophodne uslove za industrijsku proizvodnju ima posebno važnu ulogu u smanjenju štetnog uticaja na okolinu. Koncentrisanjem i organizovanjem rada više različitih pogona iz različitih industrijskih grana, mnogo je lakše upravljati i smanjivati zagađenje okoline.

Na kraju treba napomenuti da industrijski parkovi olakšavaju komunikaciju unutar zajednice, razmenu iskustava, praćenje trendova i podstiču udruživanje i inovativnost.

INDUSTRIJSKE ZONE

Iako razvijene industrijske zone podrazumevaju koncentraciju industrijskih pogona u gradskim naseljima, u izvornom smislu je reč o delu gradskog prostora namenjenom industrijskoj proizvodnji. Ovakve zone često imaju zajedničku infrastrukturu kao što su industrijska struja, vodovod, kanalizacija i telekomunikacije, dok važne tranzitne saobraćajnice nisu uvek u neposrednoj blizini.

Prema tome, za razliku od industrijskih parkova, industrijska zona nije funkcionalna već prostorna celina. Mogu nastati spontano, ali najčešće se to dešava planski.

Unapred projektovana i realizovana industrijska zona u velikoj meri je atraktivna za uprave industrijskih i prozvodnih preduzeća jer se ne moraju brinuti kako da dođu do terena koji su prema urbanističkim planovima predviđeni za industrijsku proizvodnju.

Danas to dobija sve veću važnost jer su industrijska preduzeća primorana da izmeste svoje pogone sa dosadašnjih lokacija. U takvim prilikama zone predstavljaju savršeno rešenje za njih, a ujedno postaju i snažno sredstvo za privlačenje novih investicija i proizvođača. Za državu ili lokalne uprave to znači pojednostavljenje procedure kao i garanciju planiranja razvoja proizvodnje i zaštite životne sredine.

ZAKLJUČAK

Industrijske zone i parkovi predstavljaju gradska područja koja su po urbanističkom planu predviđena za izgradnju i funkcionisanje fabrika. Razlika leži u činjenici da zona predstavlja skup pojedinačnih proizvođača, dok u parkovima oni svi zajedno čine jednu celinu, unutar koje samostalno rade, ali svima su dostupni potrebni uslovi i dodatne usluge kako bi mogli bolje da rade.

Dodatne pogodnosti koje pruža industrijski park su razlog njihove sve veće popularnosti i isplativosti. U parkovima je sve podređeno efikasnijem radu svakog člana zajednice, usluge su kreirane da podrže njihov poslovni razvoj i najvažnije mogu lako da se prilagode potrebama za povećanjem kapaciteta.

Tako posmatrano, za razliku od zona u kojima su proizvođači prepušteni sebi i sopstvenoj organizaciji, u idustrijskim parkovima sve je usmereno na optimizovanje i olakšavanje poslovanja svakog stanara.