Zakaži posetu
PREUZMI BROŠURU

SLOBODNE ZONE I NJIHOV UTICAJ NA INDUSTRIJSKE PARKOVE

SLOBODNE ZONE I NJIHOV UTICAJ NA INDUSTRIJSKE PARKOVE

Slobodne zone predstavljaju jasno definisan i ograđen geografski prostor koji nije deo carinskog područja zemlje u kojoj se nalazi. Postoje u svim zemljama na svetu i za nepunih 40 godina njihov broj je porastao sa 800 na neverovatnih 5400.

U slobodnim zonama se obavlja niz privrednih aktivnosti kao što su proizvodnja, dorada, prerada, usluge pakovanja, trgovina, bankarstvo, osiguranje, transportne usluge, usluge smeštaja, skladištenja i drugi poslovi.

Na ovom području se takođe mogu naći carinske i špediterske ispostave, kao i preduzeća za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe. Slobodne carinske zone su generalno organizovane oko područja pogodnih za trgovinu kao što su luke, aerodromi, železnice i međunarodni putevi.

Postoje različiti termini za slobodne zone poput:
– slobodne carinske zone
– slobodne ekonomske zone
– izvozno prerađivačke zone
– spoljnotrgovinske zone i dr.

Svi ovi termini označavaju teritoriju sa posebnim pogodnostima koje jedna država daje, uglavnom, stranim investitorima. Te beneficije omogućavaju uvoz robe bez plaćanja carine, poreza, taksi i drugih dažbina uz niz dodatnih pogodnosti.

ZAŠTO SU SLOBODNE ZONE PRIMAMLJIVE KOMPANIJAMA?

Kompanije koje posluju u okviru slobodne zone ostvaruju pravo na razne fiskalne i carinske olakšice i pogodnosti. Time uspevaju da znatno smanje troškove poslovanja što naravno utiče na visinu profita.

Prema zvaničnim podacima Uprave za slobodne zone u okviru Ministarstva Finansija, u Srbiji posluje 215 multinacionalnih kompanija i zapošljeno je preko 40.000 ljudi u slobodnim zonama. U prethodne 3 godine ostvaren je promet od skoro 14 milijardi evra.

Vrednost proizvodnje i izvoza u okviru slobodnih zona se takođe meri milijardama što je jasan indikator koliko kompanije zapravo žele i ovakvo poslovno okruženje. Proizvođače privlači i znatno olakšana administracija kao i pogodnosti izgradnje infrastrukture.

Slobodne zone su zbog svojih pogodnosti često izbor izvozno/uvoznih proizvođača koji na ovaj način žele da steknu konkurentsku prednost na tržištu. Slobodne zone imaju snažnu podršku države što predstavlja veliki faktor stabilnosti i sigurnosti za proizvođače.

INDUSTRIJSKI PARKOVI SU GENERATORI PRIVREDNOG RAZVOJA

Sa druge strane imamo industrijske parkove koji takođe imaju ogroman značaj u razvoju lokalne, nacionalne ali i svetske ekonomije. Oni od lokalnog tržišta prave primamljivo mesto za privlačenje stranih investicija, radne snage i ojačavaju konkurenciju.

Industrijski parkovi olakšavaju poslovanje proizvođačima koje se odluče da budu njihovi stanari jer je omogućena sva namenska infrastruktura kao i pouzdani izvori električne energije, vode i gasa. Svaki prostor unutar parka može biti prilagođen i podređen željama stanara.

Uticaj industrijskih parkova se ogledaju i u činjenici da znatno unapređuju zemlju u kojoj se nalaze usvajanjem novih tehnologija, praćenjem svetskih industrijskih trendova i stvaranjem podsticajnog orkuženja.

Proizvođači uvek imaju izbora da zakupe neki od postojećih prostora unutar parka ili da zatraže da za njihove potrebe bude izgrađen specifičan i prilagođen prostor. Za koju god opciju da se odluče, uživaće iste pogodnosti kao i svi ostali stanari parka.

KAKO SLOBODNE ZONE UTIČU NA INDUSTRIJSKE PARKOVE?

Slobodne zone i industrijski parkovi imaju mnogo zajedničkih stvari. Nalaze se uglavnom u industrijskim zonama gradova, blizu železnica, luka, aerodroma i međunarodnih puteva. Oba koncepta utiču na sniženje troškova njihovih korisnika kao i pružanje raznih benefita.

Podjednako dobro utiču na priliv stranih direktnih investicija, otvaranje radnih mesta i generalno na ekonomski razvoj lokalne i nacionalne ekonomije. Možemo reći da slobodne zone i industrijski parkovi čine celinu.

Pošto se nalaze na relativno sličnom području i kako bi država povećala ukupni efekat parkova i slobodnih zona na ekonomiju, često se dešava da se slobodna zona (ako već nije) proširi i na teritoriju industrijskog parka.

Time se za stanare, ali i za sam park otvara niz pogodnosti i novih mogućnosti. Šalje se i signal za mnoge kompanije i proizvođače da svoje poslove prenesu ili započnu u industrijskom parku, čime bi iskoristili sve pomenute benefite slobodnih zona i parkova.

Na taj način se proizvođači i kompanije mogu lakše izboriti sa izazovima koji su prisutni u današnje vreme automatizacije, novih tehnologija i velike konkurencije u proizvodnoj i drugim industrijama.

Industrijski park Pobeda je odnedavno postao deo slobodne zone Novi Sad čime su stvoreni uslovi za dodatni priliv stranih investicija i značajan privredni rast čitave zemlje. Ostvarena je velika poslovna šansa za sam park ali i za sve aktuelne i potencijalne stanare.

Pobeda je ovim činom postala jedan od retkih industrijskih parkova u zemlji koji može da pruži zakupcima logističke i proizvodne kapacitete ali i skladišne i kancelarijske prostore, omogućavajući im tako da unaprede posao i steknu veću konkurentsku prednost.