Zakaži posetu
PREUZMI BROŠURU

Uticaj pandemije na proizvodnju

Uticaj pandemije na proizvodnju

Pandemija virusa COVID-19 uzrokovala je usporavanje globalne ekonomije. Velike promene u potražnji i izazovi sa distribucijom ukazali su na slabe tačke u globalnom načinu organizacije proizvodnje. To su najviše osetile kompanije koje su svoje sektore proizvodnje rasporedile na različita i udaljena mesta.

Globalna ekonomija

Uticaj pandemije se na različite načine odrazio na globalnu ekonomiju. Prvensteno zbog naglih promena u potražnji za određenim proizvodima. Industrija medicinske opreme, higijenskih i osnovnih proizvoda za život suočile su sa ogromnom potražnjom, što je dovelo i do njihove kratkoročne nestašice.

Kompanije sa složenim distributivnim procesima u proizvodnji, suočile su se sa poremećajem u lancu snabdevanja zbog otežanog reagovanja u kriznim situacijama. Sve industrije se rapidno prilagođavaju “novoj normalnosti” uvodeći promene i fleksibilnost u svoje poslovanje.

Organizacija poslovanja

U periodu kada je pandemija postala sastavni deo života i rada, strateško planiranje je od ključne važnosti za osiguranje povezanog i prostorno uravnoteženog poslovnog ekosistema, koji poboljšava saradnju između lanaca snabdevanja, promoviše inovacije i osigurava kompatibilnost sa lokalnim ekosistemima.

U tom procesu tražiće se rešenja koja su ekološka, a ujedno proizvođačima obezbeđuju lako skaliranje proizvodnje i fleksibilnost u organizaciji.

Industrijski parkovi mogu u tome imati važnu ulogu, jer pružaju mogućnost organizovanja svih procesa proizvodnje i distribucije. Takođe, dobrim transportnim konekcijama olakšavaju nabavku sirovina i upravljanje gotovim proizvodima.